• NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Viện Công nghệ thông tin nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho hai phần mềm Data Espresso và Netsense.

31/10/2019
 Trong tháng 10 năm 2019, Viện Công nghệ thông tin đã nhận được hai Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được chứng nhận bởi Cục Bản quyển tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phần mềm thứ nhất được cấp Giấy chứng nhận có tên gọi “Data Espresso” do hai tác giả Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Việt Anh và các cộng sự tại Viện CNTT phát triển. Phần mềm “Netsense” được xây dựng và hoàn thiện bởi nhóm tác giả Nguyễn Việt Anh, Trần Huy Dương, Phạm Minh Tuyên, Đào Quang Toàn và các cộng sự tại Viện CNTT.
Hai hệ thống phần mềm “Data Espresso” và “Netsense” là một phần trong kết quả cam kết của Viện CNTT theo Thỏa thuận tài trợ số 12/FIRST/2a/IoIT – “Nâng cao năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ phân tích dữ liệu lớn nhằm tăng cường hiệu quả điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp dựa trên các nguồn dữ liệu trực tuyến”. Thỏa thuận tài trợ 12/FIRST/2a/IoIT là một tiểu dự án trong Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Fostering Innovation through Research, Science, and Technology - FIRST) từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Data Espresso và Netsense là 2 sản phẩm phần mềm với mục đích cung cấp các dịch vụ tới các đối tượng sử dụng khác nhau trên nền tảng hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu mà Viện CNTT nhận được từ FIRST. Đó là doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
 
Netsense là công cụ tự động thu thập, lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu từ các nguồn báo chí điện tử, diễn đàn… với nội dung liên quan tới các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng… nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt và xử lý kịp thời các chủ đề nóng cũng như các luồng quan điểm chính, phản ứng của người dân trên môi trường mạng. Do vậy, Netsense là hệ thống phần mềm định hướng hỗ trợ các công tác nghiệp vụ cho cơ quan quản lý nhà nước.
 
Ở khía cạnh khác, Data Espresso tiếp cận vấn đề dữ liệu lớn trên môi trường mạng phục vụ các doanh nghiệp. Các vấn đề liên quan tới thông tin thị trường, thương hiệu của doanh nghiệp và ban lãnh đạo, các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi doanh nghiệp… sẽ được phân tích bởi phần mềm. Khác với Netsense, nguồn dữ liệu đầu vào của Data Espresso là các Website thương mại điện tử (e-Commerce), các cửa hàng online trên Web và mạng xã hội… Đây là môi trường tương tác giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ với các khách hàng thông qua phản hồi người dùng.
 
Với việc đăng ký quyền tác giả và chức năng của hai phần mềm này, Viện CNTT tiếp tục tăng cường hoạt động R&D và năng lực sáng tạo tại những lĩnh vực nóng bỏng của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đó là dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo… Quan trọng hơn, những nỗ lực này được định hướng tới thị trường thành những sản phẩm có thương hiệu cung cấp cho các đối tượng sử dụng là cơ quan quản lý nhà nước các cấp trung ương và địa phương, các doanh nghiệp đa dạng về qui mô. Đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất mà Dự án FIRST và Ngân hàng thế giới quyết định tài trợ cho Viện CNTT nâng cao hoạt động R&D và năng lực đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của khoản tài trợ là “cung cấp tài chính cho các tổ chức KHCN công lập thực hiện thành công Dự án chuyển đổi theo định hướng thị trường, tự chủ và bền vững về tài chính”./.