• Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Ảnh 1
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Tự động hóa

Phương hướng: nghiên cứu các phương pháp và công nghệ mới trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa và triển khai ứng dụng công nghệ tự động hóa vào thực tiễn.
a. Nghiên cứu cơ bản các phương pháp điều khiển hiện đại
- Hệ thống điều khiển trên cơ sở logic mờ, mạng nơron, giải thuật di truyền…;
- Hệ điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển tối ưu;
- Các phương pháp điều khiển phi tuyến;
- Mô hình và điều khiển các quá trình công nghệ.
b. Nghiên cứu công nghệ tự động hóa
- Nghiên cứu phát triển các hệ thống nhúng trong lĩnh vực đo lường và điều khiển;
- Nghiên cứu các phương pháp đo lường, thu thập dữ liệu và điều khiển phân tán trên cơ sở mạng công nghiệp;
- Nghiên cứu phát triển mạng không dây cho các hệ thống đo về điều khiển, mạng cảm biến không dây;
- Nghiên cứu phát triển thị giác, thính giác, nhận dạng và xử lý tiếng nói cho các sản phẩm đo và điều khiển;
- Nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu số cho đo và điều khiển;
- Nghiên cứu công nghệ mô phỏng tiên tiến phục vụ chế tạo, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm tự động hóa, phục vụ các thí nghiệm phức tạp trong nghiên cứu và đào tạo.
c. Điều khiển robot
- Mô hình hóa và điều khiển robot;
- Nghiên cứu hệ cảm biến thu nhận và xử lý thông tin cho robot (thính giác, thị giác, xử lý hình ảnh và tiếng nói);
- Nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo cho robot (khả năng tương tác với con người);
- Nghiên cứu các phương pháp điều khiển thông minh cho robot  (khả năng tự động hóa cao của robot trong môi trường hoạt động).