• NCS. Trương Hải Hà
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Thông tin hợp tác quốc tế

 - Tiếp tục triển khai các dự án và chương trình hợp tác nghiên cứu dựa trên nền tính toán lưới, tính toán đám mây theo thỏa thuận hợp tác giữa Viện HLKHCNVN và Trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp (CNRS).
- Duy trì hợp tác trong Tổ chức nghiên cứu và phát triển các hệ thống tính toán lưới vùng lòng chảo Thái Bình Dương (PRAGMA) mà Viện CNTT là thành viên.
- Thực hiện hợp tác với Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến quốc gia Nhật Bản (AIST) thông qua các dự án JSPS, dự án hợp tác quốc tế của Viện KHCNVN, …
- Thực hiện hợp tác với các công ty Nhật Bản (NANO, Panasonic) thực hiện các hợp đồng phát triển phần mềm trong lĩnh vực kiểm chứng phần mềm và phần mềm nhúng.
- Tiếp tục triển khai đề án  phối hợp đào tạo tiến sỹ ngành CNTT giữa Viện CNTT và JAIST (Nhật Bản).
- Triển khai thực hiện dự án “Speech - to - speech Translation” trong khuôn khổ A-Star với ATR (Advanced Telecommunication Research International Institute) và NICT (National Institule of Communication Technology) tại Kyoto, Nhật Bản.
- Triển khai hợp tác song phương với Viện SZTAKI, Hungary trong lĩnh vực CNTT và tự động hóa.
- Triển khai một số thỏa thuận trong Biên bản ghi nhớ với Đại học San Diego (UCSD - Mỹ), đại học OSAKA city (Nhật bản) về nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.
- Triển khai các hoạt động về đào tạo và huấn luyện tại Trung tâm sáng tạo Microsoft (MIC).
- Triển khai hợp tác với trường Đại học Tin học và kỹ thuật Radio (Belarus) thông qua đề tài HTQT của Viện HLKHCNVN.
- Tham gia các chương trình hợp tác KHCN ASEAN trong lĩnh vực Vi điện tử và CNTT & TT.