• Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội thảo @ XX
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Cơ sở toán học của Công nghệ thông tin

a. Các công cụ và phương pháp toán học mới trong CNTT
- Phương pháp phương trình đạo hàm riêng trong mô hình hóa hình học, xử lý ảnh…;
- Các phương pháp nội suy, xấp xỉ trong đồ họa máy tính và xử lý tín hiệu;
- Các phương pháp toán học trong an toàn và bảo mật thông tin;
- Mô hình hóa toán học và thuật toán trong các lĩnh vực tài nguyên - môi trường, kinh tế - xã hội, kỹ thuật, khoa học sự sống…;
b. Các phương pháp hiện đại của toán học tính toán
- Phương pháp số trong các phương trình vi tích phân và tối ưu hóa;
- Lý thuyết xấp xỉ và ứng dụng;
- Tính toán mềm (mạng nơron, hệ mờ, giải thuật di truyền…);
- Tính toán mạng (Network computing): Tính toán song song, phân tán, phân rã, tối ưu hiệu năng mạng;
- Thiết kế và phát triển phần mềm toán học và phần mềm tính toán khoa học.
c. Thống kê tính toán
- Các phương pháp phân tích dữ liệu;
- Các phương pháp dự báo thống kê;
- Nghiên cứu các mô hình xác suất thống kê có thể ứng dụng trong CNTT (khai phá dữ liệu, dự báo, …);
- Giải tích ngẫu nhiên;
- Các phương pháp tính toán ngẫu nhiên (Monte - Carlo, phương trình vi phân ngẫu nhiên, …).