• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • NCS. Trương Hải Hà
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Thông báo Viện Công nghệ thông tin
   • Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Phân viện Siberia, RAS giai đoạn 2018-2019
   • 21/07/2017
   •      Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN) với Phân viện Seberia, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Chủ tịch Viện HL Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ của đơn vị mình liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện HLKHCNVN giai đoạn 2018-2019.
   • Thông báo Chương trình đào tạo ngắn hạn về phân tích hệ thống do IIASA tổ chức.
   • 21/07/2017
   •       Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng quốc tế (IIASA) về Chương trình đào tạo ngắn hạn (3 tuần) về phân tích hệ thống dành cho các nhà khoa học của các quốc gia thành viên IIASA. Học viên từ các quốc gia thành viên IIASA sẽ được đài thọ chi phí ăn ở tại Nam Phi trong thời gian khóa học từ ngày 20/08/2017 đến ngày 08/09/2017.
   • Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
   • 19/07/2017
   •     Căn cứ Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chủ tịch Viện ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/07/2017 và thay thế  Quyết định số 01/QĐ-VHL ngày 19/02/2013.
   • Thông báo V/v Tăng cường công tác an ninh đối ngoại.
   • 14/07/2017
   •     Để tăng cường công tác an ninh đối ngoại tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ ngày 15/07/2017 Chỉ tịch Viện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đăng ký danh sách theo mẫu và cử các cán bộ của đơn vị đón, hướng dẫn khách quốc tế đến thăm và làm việc qua Phòng Bảo vệ của Văn phòng Viện Hàn lâm.
   • Thông báo của Hội đồng chức danh GS/PGS Nhà nước
   • 14/07/2017
   •     Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) trân trọng thông báo tới các thành viên HĐCDGS các cấp, các cở sở giáo dục đại học và các ứng viên Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.
   • Thư viện thông báo bổ sung tài liệu 2017.
   • 22/06/2017
   •      Hiện nay Thư viện đã có Danh mục tài liệu mới - Sách để bổ sung cho năm 2017. Đề nghị cán bộ trong toàn Viện cùng xem xét, lựa chọn và tổng hợp danh sách những tài liệu cần thiết với chuyên môn của phòng mình theo từng phòng (có thể đề xuất thêm sách ngoài danh mục đính kèm nếu thấy cần thiết) rồi gửi lại cho Trưởng phòng Quản lý tổng hợp và bộ phận Thư viện ( địa chỉ mail: Thaopt@ioit.ac.vn)  đến hết ngày 15/07/2017.
        Thư viện thông báo!
   • Thông báo Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
   • 22/06/2017
   •      Căn cứ Công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/06/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt nam đề nghị Thỉ trưởng đơn vị trực thuộc thông báo công khai trong toàn đơn vị về văn bản hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ từ hạng III lên hạng II, hạng II lên hạng I để mọi viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi.
  Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10