• Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Định hướng đào tạo

1. Đào tạo nhân lực - Phát triển tiềm lực cán bộ nghiên cứu trình độ cao của Viện CNTT
Bổ sung nguồn và đào tạo lại cán bộ nghiên cứu khoa học để đáp ứng các nhiệm vụ trong kế hoạch 2015-2020 của Viện CNTT. Chú trọng công tác liên kết đào tạo quốc tế, bồi dưỡng đội ngũ tiến sỹ, thạc sỹ, nghiên cứu viên và trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học trong các hướng trọng điểm của CNTT và TĐH.
Theo quy hoạch phát triển chung của Viện HLKHCNVN, dự kiến đến năm 2020 tăng gần gấp hai lần số cán bộ nghiên cứu khoa học trong biên chế. Viện CNTT dự kiến đến năm 2020 phát triển nhân lực từ 250-300 cán bộ trong biên chế, cố gắng đạt tỷ lệ 40-50% là cán bộ khoa học có trình độ TS, ThS. Để đạt được mục tiêu đó cần:
- Tăng cường thực hiện đào tạo cán bộ trẻ theo các chương trình Nhà nước đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài và bằng HTQT
- Đào tạo tại chỗ trực tiếp thông qua Học viện KH&CN VN, Đại học KH&CN HN, liên kết đào tạo, chương trình nghiên cứu sinh của Viện.
- Ưu tiên biên chế tuyển cán bộ có trình độ cao và các cán bộ trẻ đạt kết quả tốt tại các trường đại học có chất lượng cao trong và ngoài nước.
 
2. Đào tạo sau đại học
- Đào tạo nghiên cứu sinh:
Tiếp tục thực hiện qui chế tự chủ đào tạo NCS, thực hiện chuyển đổi đào tạo theo danh mục các chuyên ngành ban hành theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT: Cơ sở toán học cho tin học (mã số 62.46.01.10); Khoa học máy tính (mã số 62.48.01.01); Kỹ thuật phần mềm (mã số 62.48.01.03); Hệ thống thông tin (mã số 62.48.01.04) và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (mã số 62.52. 02.16).
- Đào tạo thạc sĩ:
+ Thực hiện liên kết đào tạo truyền thống với trường Đại học CNTT&TT- Đại học Thái nguyên, Khoa CNTT- Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội… Mở rộng các ngành đào tạo cao học về Điện tử viễn thông và Tự động hóa tại các trường trên;
+ Hợp tác liên kết đào tạo về CNTT với Đại học KH&CN HN;
+ Thực hiện các nhiệm vụ của Viện KHCNVN với Học viện KHCNVN đang được thành lập.