• Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Ảnh 1
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ bổ nhiệm
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Sản phẩm ứng dụng

VRBODY1.0 - hệ thống phần mềm thực tại ảo mô phỏng cấu trúc, hoạt động của các bộ phận chính cơ thể người

04/07/2016
Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Hiền Anh
Địa chỉ: P312, nhà A3, Viện Công nghệ thông tin
Mã : P006

Xuất xứ công nghệ:    Đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2010

Mô tả sản phẩm:        Phần mềm sử dụng công nghệ 3D, mô tả cơ thể người Việt trưởng thành cùng với một
                                      số hệ: hệ xương, hệ tiêu hóa...

Lĩnh vực ứng dụng:   Hỗ trợ đào tạo trong lĩnh vực y học.
Ưu điểm nổi bật:    
- Mô tả một cách chi tiết cơ thể người Việt trưởng thành bằng công nghệ 3D
- Chương trình cho phép người sử dụng đọc các mô hình 3D các hệ của cơ thể người                                             vào chương trình, cho phép xoay, di chuyển mô hình hộp sọ 3D ở các vị trí và các góc độ                                       khác nhau để quan sát và nghiên cứu.
- Dễ sử dụng, giao diện thân thiện.
Tình trạng ứng :    Ứng dụng tại Trường Đại học Y dược Thái Nguyên, ĐH Duy Tân Đà Nẵng
dụng triển khai