• Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Ảnh 1
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Sản phẩm ứng dụng

Phần mềm quản lý trạm cân ô tô điện tử thông minh ES-WEIGHING

04/07/2016
Điạ chỉ: Phòng Kỹ thuật điều khiển và Hệ thống nhúng, Viện Công nghệ thông tin
 Mã : P010

Xuất xứ công nghệ :
Hợp đồng, dự án hợp tác giữa VCNTT và Công ty ứng dụng giải pháp công nghệ ASTEC ứng dụng công nghệ thẻ RFID tại mỏ than ở tỉnh Quảng Ninh

Mô tả sản phẩm:
Tự động hóa hệ thống quản lý trạm cân nhập/xuất kết hợp với tính năng giám sát khách quan của nhà máy, bao gồm một số chức năng chính sau:
- Tích hợp công nghệ RFID.
- Giám sát tự động cân định lượng nhập/xuất với độ chính xác cao
- Hệ thống phần mềm trên máy tính có nhiệm vụ quản lý cân định lượng, kiểm soát lượng nhập/xuất qua trạm cân và lập các biểu mẫu báo cáo thống kê số liệu.

Lĩnh vực ứng dụng:
Ngành khai thác mỏ, công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, ngành xây dựng ...

Ưu điểm nổi bật:
Ứng dụng công nghệ thẻ RFID trong tự động hóa quản lý xuất/nhập hàng hóa qua trạm cân ô tô
Đạt cúp Vàng Techmart Việt Nam 2012

Trạng thái ứng       Sản xuất theo đơn đặt hàng
dụng triển khai