• Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Đào Văn Thành
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Ảnh 1
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Sản phẩm ứng dụng

Ứng dụng lưới và đám mây điện toán để tính sẵn các kịch bản lan truyền sóng thần có thể xảy ra tại khu vực biển Đông nhằm phục vụ công tá cảnh báo

04/07/2016
Chủ nhiệm: TS. Phạm Thanh Giang
Địa chỉ: P206, Nhà A3, Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Mã sản phẩm: P005

Xuất xứ công nghệ: Đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (2011-2012)

Mô tả sản phẩm:    
-  Lần đầu tiên ở nước ta, bài toán tính sẵn kịch bản sóng thần được đưa lên lưới tính toán                                   hiệu năng cao. Đề tài là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ của các nhà khoa học, các                                             chuyên gia tính toán hiệu năng cao tại viện Công nghệ thông tin với các nhà khoa học về                                     địa chấn tại viện Vật lý địa cầu. Cho phép các nhà chuyên môn thử nghiệm và nhanh                                             chóng có kết quả kiểm chứng mô hình toán học trong việc hình thành, lan truyền và tác                                         động lên môi trường của sóng thần, hỗ trợ việc đánh giá về các hậu quả trong lĩnh vực                                           phòng chống thiên tai. 
 

Lĩnh vực ứng dụng: Công nghệ thông tin, tính toán lưới, tính toán hiệu năng cao.
                                    Các cơ quan nghiên cứu địa chất, trung tâm cảnh báo động đất sóng thần.
                                    Tài liệu tham khảo cho các chuyên gia địa chấn

 Ưu điểm nổi bật:     
Về hệ thống tính toán:
-         Có khả năng tính toán đồng thời hàng trăm kịch bản sóng thần, tốc độ tính toán                                                        nhanh hơn hàng nghìn lần trên máy PC thông thường.
-         Kịch bản lan truyền sóng thần bao gồm thời gian lan truyền sóng, độ cao sóng,                                                      độ sâu ngập lụt.
                                     
Về khả năng lưu trữ:
-         Có khả năng lưu trữ lớn (~1000 kịch bản sóng thần cỡ Gigabyte) , hiện tại đang
           lưu trữ kết quả 100 kịch bản sản phẩm của đề tài.
-         Các thông số trong hệ CSDL bao gồm độ cao sóng, độ sâu ngập lụt theo tọa độ                                                     và theo thời gian lan truyền sóng.
-         Hạ tầng đám mây riêng được xây dựng trên hệ thống máy chủ tại Viện Công                                                              nghệ thông tin.
Cổng thông tin tra cứu kịch bản sóng thần:
Cho phép truy vấn kịch bản sóng thần theo nhiều tiêu chí như là magnitude, kinh độ, vĩ                                         độ của tâm chấn…
Cho phép hiển thị các kết quả (thời gian làn truyền sóng, độ cao sóng, độ sâu ngập lụt).