• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội thảo @ XX
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Tin Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Viện Hàn lâm KHCNVN tích cực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

04/02/2020
 Thực hiện Công điện hỏa tốc số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Viện Hàn lâm KHCNVN đã kịp thời tích cực triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Ngày 01/02/2020, Viện Hàn lâm KHCNCN đã ra quyết định số 84/QĐ-VHL về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Tổ chức phun thuốc khử trùng tại Tòa nhà Trung tâm vào ngày 02/02/2020 và sẽ phun khử trùng toàn bộ khuôn viên Viện Hàn lâm tại 18 Hoàng Quốc Việt; Tổ chức thực hiện phát khẩu trang nano bạc của Viện Công nghệ môi trường cho các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện.
 corona.1
corona.2
corona.3
Tổ chức phun thuốc khử trùng tại Tòa nhà Trung tâm vào ngày 2/2/2020
corona.4
corona.8
corona.6
corona.7
Tổ chức thực hiện phát khẩu trang nano bạc của Viện Công nghệ môi trường miễn phí cho các đơn vị chuyên môn giúp Chủ tịch Viện
Viện Hàn lâm cũng đã ban hành công văn số 125/VHL_VP đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, cụ thể như sau:
 1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
 2. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch của đơn vị mình. Khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành đề ra, huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
 3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
 4. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nhằm kịp thời phá hiện khi có các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị.
 5. Hạn chế tập trung chỗ đông người nhất là tham gia các lễ hội.
 6. Tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc Luật xuất, nhập cảnh, Luật khám, chữa bệnh và Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
 7. Riêng đối với Học viện Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, ngoài thực hiện các nội dung chỉ đạo trên, cần thực hiện theo Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/1/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học.
Các cơ sở đào tạo của Viện Hàn lâm KHCNVN như Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà nội (USTH), Học viện KHCN đã thông báo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh lùi lịch học đến ngày 09/2/2020, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đã ngừng đón tiếp khách đến tham quan, các đơn vị trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và của Viện Hàn lâm KHCNVN.
Nguồn: vast.ac.vn