• Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Ảnh 2
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Tin Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

17/06/2019
 Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2019 tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 23 tập thể và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 tập thể là các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.
 co1
Toàn cảnh Hội nghị
co2
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao cờ thi đua cho 11 tỉnh, thành phố tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018
Trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Chủ tịch Viện và sự nỗ lực phấn đấu tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện, cùng với Bộ Ngoại giao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là 2 đơn vị tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối Thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội (*) đã được 100% đơn vị trong Khối thống nhất suy tôn và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Đây là danh hiệu cao quý của Thủ tướng Chính phủ, là phần thưởng cho những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
co3
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng trao cờ thi đua cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 11 bộ, ban, ngành, doanh nghiệp Trung ương
co4
Đồng chí Trần Quốc Vượng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 12 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ năm 2018
* Khối Thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội, gồm 14 đơn vị: Bộ Ngoại Giao; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam.
Nguồn: vast.ac.vn