• Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Ảnh 2
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Tin Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Hội nghị Tập huấn Công tác thi đua, khen thưởng

26/04/2019
 Ngày 19/04/2019, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Tập huấn Công tác thi đua, khen thưởng. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS.TS. Bùi Đình Trí, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ; PGS.TS. Ninh Khắc Bản, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế; cùng đại diện lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo phòng Quản lý tổng hợp của các đơn vị trực thuộc.
 ththidua-kt1
Toàn cảnh hội nghị
Khai mạc hội nghị, PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong những năm qua. Công tác thi đua, khen thưởng đã đi vào nề nếp, hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực; là động lực kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện hăng hái thi đua, vượt qua các khó khăn thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
ththidua-kt2
 PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị
Mục đích của hội nghị tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, từ đó phát huy vai trò trách nhiệm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để đưa công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đạt được kết quả tốt hơn.
ththidua-kt3
Đồng chí Đặng Việt Tiến, Phó Trưởng ban TCCB trình bày tại hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Việt Tiến, Phó Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ đã quán triệt, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện hệ thống các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương; Quy chế xét khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài); Hướng dẫn một số nội dung quan trọng về thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2017/TT-BNV, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối với tập thể chuẩn bị kỷ niệm Ngày thành lập.
ththidua-kt4
Đồng chí Ninh Khắc Bản, Trưởng Ban HTQT phát biểu tại hội nghị
Về khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài, đồng chí Ninh Khắc Bản, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế đã nêu những tồn tại hạn chế trong quá trình xét và tổ chức trao tặng khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài. Từ đó, các đơn vị hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng cho cá nhân và tổ chức nước ngoài.
Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đưa ra các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị nói riêng và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói chung.
Bế mạc hội nghị, PGS.TS. Trần Tuấn Anh bày tỏ hy vọng sau buổi tập huấn các đơn vị sẽ cập nhật được các thông tin mới nhất trong công tác thi đua, khen thưởng từ đó áp dụng và triển khai hiệu quả tại mỗi đơn vị.
Nguồn: vast.ac.vn