• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Ảnh 2
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Tin Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2019

20/03/2019
 Ngày 01/03/2019, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công Đoàn Viên chức Việt Nam Khối thi đua III tổ chức “Hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2019”. Chủ trì hội nghị có: đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thành – Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phan Phương Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nghiêm Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN; đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Công đoànViện Hàn lâm KHCNVN; cùng các đồng chí cán bộ chuyên trách Công đoàn của các đơn vị trong Khối Thi đua III.
  
tkctdoan20191
Toàn cảnh hội nghị
Trước đó Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã gửi các đơn vị trong Khối Thi đua III về Quy chế hoạt động của Khối, Quy chế này đã được các công đoàn đóng góp ý kiến hoàn chỉnh năm 2018. Tuy nhiên, năm nay Công Đoàn vẫn tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các đơn vị để hoàn thiện Quy chế. Mở đầu hội nghị, 09 Công Đoàn thuộc khối Thi đua III thực hiện lấy ý kiến sửa đổi về Quy chế hoạt động của Khối thi đua III, thông qua Quy chế hoạt động và Kế hoạch 2019. Sau khi lấy ý kiến, 09 Công Đoàn đều thống nhất với những sửa đổi trong quy chế mới.
tkctdoan20192
Đồng chí Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam
Tại buổi lễ đồng chí Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam đã tiến hành báo cáo công tác Tài chính và đồng thời 09 Công Đoàn thuộc khối Thi đua III tiến hành thông qua Quy chế Tài chính của Khối gồm 11 điều và 4 chương gồm: Những quy định chung; Quy định về quản lý nguồn thu; Quy định về các khoản chi và Điều khoản sủa đổi và thi hành.
Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Phạm Phương Hạnh, Phó chủ tịch Công Đoàn viên chức Việt Nam tuyên dương về những thành tích đã đạt được của Khối thi đua III trong năm 2018, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn kết của các đơn vị trong Khối. Khối thi đua III ngoài sự trách nhiệm thì từng đơn vị trong Khối luôn biết vận dụng những thế mạnh riêng và phát huy được những thế mạnh đó trong phong trào thi đua của mình. Đồng chí rất tán thành với các nội dung chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm do Khối thi đua III đề xuất là tổ chức chào mừng ngày 27/7 và tổ chức 90 ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam; 25 năm ngày thành lập Công đoàn viên chức Việt Nam. Đồng chí hy vọng Khối thi đua III sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên môn hoạt động chính trị năm 2019 và phát huy cái thế mạnh của mình để tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong khối thi đua.
tkctdoan20193
Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Công Đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN
Trong buổi lễ đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN đã phát động phong trào thi đua năm 2019 đến 09 Công đoàn và lên kế hoạch tổ chức hoạt động Khối thi đua III năm 2019 như sau: 
• Quý I: Triển khai hoạt động của Khối thi đua III: Tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2019 và bàn kế hoạch hoạt động của Khối năm 2019.
• Quý II: Tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
• Quý III: Tổ chức sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 của Cụm Khối thi đua III, Tổ chức hoạt động thiện nguyện nhân dịp Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.
• Quý IV: Tổng kết hoạt động của Khối thi đua III năm 2019.
Trong khuôn khổ của Hội nghị triển khai công tác Công đoàn 2019, Bản Giao ước thi đua năm 2019 được ký kết và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị trong Khối thi đua III.
tkctdoan20194
Các Công đoàn ký kết Bản giao ước thi đua năm 2019
Thay mặt cho 09 Công đoàn trong Khối thi đua III đồng chí Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam xin hứa quyết tâm thực hiện tốt các nội dung của hội nghị cho năm 2019. Đồng chí tin rằng Khối thi đua sẽ tiếp tục giữ vững và phấn đấu làm tốt hơn vào năm 2019.
Nguồn: vast.ac.vn