• Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • NCS. Trương Hải Hà
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ bổ nhiệm
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

30/10/2020
    Sáng ngày 14/10/2020, Hội nghị khoa học của Tiểu ban Công nghệ thông tin -  Tự động hóa - Công nghệ vũ trụ được tổ chức bởi Hội đồng khoa học ngành VAST.01 đã diễn ra tại Viện Công nghệ thông tin. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo, đại diện các Ban ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đông đảo các nhà khoa học và công nghệ đến từ các đơn vị của Viện Hàn lâm, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước.
     Các chủ đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của Hội nghị lần này đều liên quan trực tiếp đến các công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ, vật lý... Đó là, công nghệ thông tin (trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, mô phỏng, robot tự hành, tính toán lưới...) và các công nghệ vật lý, cơ học (quang điện, công nghệ ánh sáng và quang từ, vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ, công nghệ năng lượng tái tạo, công nghệ cảm biến, công nghệ in 3D...)
     Các báo cáo khoa học được trình bày tại phiên toàn thể, sau đó được trình bày tại ba phân ban : Phân ban Cơ học -  Vật lý, phân ban Công nghệ thông tin -  Công nghệ vũ trụ và phân ban báo cáo poster. Các báo cáo khoa học đã góp phần cung cấp các thông tin về những tiến bộ và xu hướng phát triển trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ.
Một số hình ảnh của Hội nghị