• Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Lễ bổ nhiệm
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Viện Công nghệ thông tin bầu Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2020-2023

30/10/2020
   Sáng ngày 09/10/2020, Viện Công nghệ thông tin đã tiến hành hội nghị bầu Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2020-2023. Chủ trì hội nghị là TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, cùng với sự tham gia của gần 100 nghiên cứu viên đang công tác tại Viện. 
     Hội đồng khoa học Viện Công nghệ thông tin hoạt động dựa trên Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học các tổ chức KH&CN và các đơn vị sự nghiệp công lập của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Hội đồng khoa học (viết tắt là HĐKH) Viện CNTT đã có nhiều chuyển biến giữa các nhiệm kỳ hoạt động. Trong nhiệm kỳ trước, HĐKH đã có những đổi mới nhất định về phương thức và hình thức sinh hoạt khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tư vấn, cho ý kiến về những vấn đề khoa học lớn của Viện. Các ý kiến đóng góp của HĐKH đã góp phần định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện CNTT phù hợp với chiến lược xây dựng và nhiệm vụ trọng tâm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
     Trong nhiệm kỳ 2020-2023, HĐKH Viện CNTT sẽ đổi mới theo hướng xác định rõ những vấn đề, nội dung bắt buộc phải đưa ra HĐKH Viện cho ý kiến; nâng cao ý thức trách nhiệm của từng thành viên trong HĐKH. Bên cạnh đó, HĐKH cũng hướng tới mục tiêu đa dạng hóa các hình thức hoạt động, linh hoạt trong khâu tổ chức các phiên họp, thực hiện tốt các cuộc họp thường kỳ và chuyên đề...
     Hội nghị đã bầu ra được 19 thành viên trên tổng số 25 ứng viên được đề cử để trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem xét ra quyết định thành lập HĐKH. HĐKH Viện CNTT nhiệm kỳ 2020-2023 cam kết sẽ hoàn thành một cách tốt nhất vai trò của mình trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn khoa học cũng như truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện CNTT.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Thành viên Hội Đồng Khoa Học Viện CNTT nhiệm kỳ 2020-2023