• Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Ảnh 2
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đào tạo, hợp tác

Viện Công nghệ thông tin và Ban Quản lý dự án đầu tư CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng ký kết thỏa thuận xây dựng phần mềm tìm kiếm thông minh trong mạng thông tin diện rộng của Đảng

07/02/2020
Lãnh đạo Viện Công nghệ thông tin và lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng đã ký kết thỏa thuận hợp tác và bảo mật thông tin vào những ngày đầu xuân Canh Tý.
Vào đầu tháng 02 năm 2020, nhằm lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý, TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (CNTT) đã có biên bản ký kết với Ban Quản lý dự án đầu tư CNTT thuộc Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng về việc hỗ trợ xây dựng phần mềm tìm kiếm thông minh trong mạng thông tin diện rộng của Đảng, hỗ trợ cho các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương có thể kết nối mạng thông tin diện rộng, chia sẻ trong hệ thống thống tin với nhau một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Hệ thống phần mềm được tạo lập sẽ giúp thu thập, chia sẻ, phân tích, tổng hợp và khai thác thông tin tập trung trên nền một hệ thống ứng dụng thống nhất. 


Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo. Viện CNTT và Ban Quản lý dự án đầu tư CNTT của VPTW Đảng ký kết thỏa thuận lần này là một bước tiến quan trọng cần thiết, mang lại lợi ích cho cả đôi bên cùng hòa nhập vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), đặc biệt trong bối cảnh từ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0". Thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực triển khai Nghị quyết 52 tại các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước. Thỏa thuận này khẳng định sự tin tưởng của những cơ quan lãnh đạo cao nhất đối với năng lực tham mưu, trình độ công nghệ, kinh nghiệm và uy tín của Viện CNTT./.