• Viện CNTT đón tiếp và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc-CAS
 • Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa Viện CNTT và dự án FIRST
 • Viện CNTT tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 48 của Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững (SCSER)
 • Lãnh đạo Viện thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc
 • BCH Đảng bộ Viện CNTT nhiệm kỳ 2020-2025
 • Nữ cán bộ Viện CNTT hưởng ứng "Tuần lễ áo dài"
 • Viện Công nghệ thông tin tham gia cùng Lãnh đạo VAST tiếp đoàn đại biểu cấp cao Tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ Nvidia
 • Hội thảo @26 - 2023
 • IOIT tham gia Lễ ký kết hợp tác phát triển Nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ dùng chung Openscience.vn
 • Lãnh đạo Viện CNTT tham gia hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội”
 • Viện CNTT vinh dự tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Công nghệ và Truyền thông CHDCND Lào
 • Du Xuân 2024
 • Về nguồn tại Khu di tích lịch sử Công an nhân dân năm 2024
 • Lễ kết nạp Đảng viên tại Khu di tích lịch sử Công an nhân dân năm 2024
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Lễ bổ nhiệm
 • Ảnh 1
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng

Sản phẩm