• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Ảnh 2
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Tin Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Hội thảo nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

05/09/2019
 Ngày 28/8/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ phối hợp cùng Học Viện Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo:" Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ trong thời đại 4.0" nhằm bàn luận về những tác động của cách mạng công nghệ 4.0 đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đặc biệt là việc thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ.
 hoithao4.0
Toàn cảnh hội thảo
Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ; TS. Nguyễn Diệu Trinh – Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Học viện Khoa học và Công nghệ; TS. Hà Quý Quỳnh –Trưởng Ban ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị khác có liên quan.
hoithao4.01 hoithao4.02
hoithao4.04
Các đại biểu trình bày báo cáo tại hội thảo
Hội thảo đã nghe 6 báo cáo với các nội dung:
 • Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và Thách thức trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - TS. Trần Quang Diệu, Điều hành TT Ứng dụng CNTT, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 • Thực trạng, giải pháp và định hướng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 – TS. Hà Quý Quỳnh, Trưởng Ban ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Phát triển năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 – TS. Chử Đức Hoàng - Trưởng Phòng Dự án, Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ và kết nối công nghệ xuyên ngành – TS. Phạm Ngọc Minh, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Quy trình thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – TS. Đỗ Tất Cường, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Trình diễn việc ứng dụng tích hợp 1 số công nghệ của cách mạng 4.0 trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử - Lê Khánh Nam, Giám đốc Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử Gcaeco.
Các đại biểu tham dự đã thảo luận về những lợi thế cũng như trở ngại, thách thức, định hướng, giải pháp cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dưới tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
hoithao4.03
Chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: vast.ac.vn