• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Ảnh 2
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Ảnh 1
 • NCS. Đào Văn Thành
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Trung tâm tiên tiến về trí tuệ nhân tạo tham dự Hội thảo Ứng dụng Dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ VN

19/06/2022
 Ngày 15/6/2022, Trung tâm tiên tiến về trí tuệ nhân tạo (ACAI) - Viện Công nghệ thông tin đã tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề: “Ứng dụng dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.  do Tổ Công tác xây dựng Đề án “Xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” phối hợp cùng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ tổ chức.
 Tham gia Hội thảo, về phía Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có: PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án; TS. Phạm Tuấn Huy - Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy Viện Hàn lâm, Trưởng Ban kiểm tra; PGS.TS. Ngô Văn Thanh - Phó trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ. Về phía Trung tâm ACAI có: PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng - thành viên Ban chỉ đạo Đề án, Giám đốc Trung tâm ACAI; PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm ACAI, thành viên Tổ công tác; PGS.TS. Nguyễn Long Giang - Phó Giám đốc Trung tâm ACAI; PGS.TS. Nguyễn Việt Anh - thành viên Tổ công tác, ThS.Trần Đức Thắng - thành viên Tổ công tác.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm làm rõ các vấn đề sau: 
-          Thực trạng dữ liệu, khai thác dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học cơ bản và triển khai ứng dụng tại các đơn vị;
-          Tổng hợp về nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn và năng lực tính toán hiệu năng cao tại các đơn vị, bài toán liên ngành;
-          Định hướng phát triển các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết những vấn đề lớn mang tầm quốc gia ở quy mô liên cấp, liên ngành.

Ngày 26/01/2021 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam". Nhiệm vụ xây dựng bản đề án Xây dựng trung tâm cấp quốc gia là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Viện Hàn lâm KH&CNVN. Nhiều nhân sự của Trung tâm ACAI đã tham gia Đề án với tư cách là thành viên của Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Đề án.

Hội thảo là một bước khởi đầu để các đơn vị trong Viện Hàn lâm nói chung và Trung tâm ACAI chia sẻ những vấn đề khoa học, những bài toán chuyên ngành cần tới sự hỗ trợ của dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao, cũng như cùng nhau đề xuất ra các vấn đề liên ngành, đa ngành đòi hỏi sự hợp tác của nhiều viện nghiên cứu trong Viện Hàn lâm, của quốc gia cũng như quốc tế.

Ngoài các báo cáo, Hội thảo còn có phần tọa đàm với sự tham gia của Giám đốc Trung tâm ACAI: PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng, PGS.TS. Lê Hải Khôi, cùng các chuyên gia: GS.TS Phạm Quốc Long, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang, PGS.TS. Ngô Đức Thành. Nội dung tọa đàm là: Trao đổi về trực trạng, những khó khăn và thuận lợi trong lưu trữ, khai thác dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao tại các đơn vị nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng, triển khai công nghệ trong bối cảnh mới. 

Một số hình ảnh trong Hội thảo:Toàn cảnh Hội thảo


Giám đốc Trung tâm ACAI - PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng tham gia Tọa đàm


Phó giám đốc Trung tâm ACAI - PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng trình bày tại Hội thảo

Chụp ảnh lưu niệm
Nguồn: Bản Tin KHCN ISI - VAST