• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ bổ nhiệm
 • Ảnh 2
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đoàn thể

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

15/03/2018
 Vừa qua, Đảng bộ Viện Công nghệ thông tin đã tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Trường Thắng, Bí thư  Đảng ủy, Viện trưởng Viện CNTT và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Ủy Viện, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Viện.
 Đồng chí Nguyễn Thu Anh, phó Bí thư  Đảng ủy Viện CNTT  đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác cho năm 2018. Vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thể hiện ở mối quan hệ gắn bó trong các phòng chuyên môn và ý thức trách nhiệm của các đảng viên trong việc đề xuất, chủ trì hoặc tham gia các đề tài khoa học các cấp và các đề án, dự án, từ đó đưa đến nhiều kết quả có ý nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.


Về kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng năm 2017, Viện CNTT đã thực hiện số đề tài nghiên cứu cơ bản: 01 đề tài cấp Nhà nước 2017 – 2019 trong Chương trình Tài sản trí tuệ quốc gia; 01 đề tài nghiên cứu cơ bản đang triển khai (2014–2017); Số đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ~15 đề tài, trong đó có 10 đề tài theo các hướng ưu tiên, 01 đề tài độc lập trẻ, 03 đề tài HTQT và 01 đề tài hợp tác địa phương. Số đề tài cơ sở và cơ sở chọn lọc, cơ sở trẻ: Năm 2017, Viện CNTT có ~20 đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở và một số đề tài nhiệm vụ cán bộ trẻ. Đề tài Phòng TNTĐ Công nghệ Mạng và Đa phương tiện: 8 đề tài giai đoạn 2017–2018. Viện cũng đã ký kết và thực hiện nhiều hợp đồng triển khai với cơ quan Quản lý Nhà nư ớc, doanh nghiệp lớn cấp trung ương trong cả nước. Trong năm 2017, Viện đã chủ trì hoặc phối hợp chủ trì tổ chức một số Hội nghị/Hội thảo quốc gia và quốc tế như:  Tổ chức Hội thảo quốc gia thường niên “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông ” lần thứ XIX tại trường  Đại học Quy Nhơn, Tham gia tổ chức Hội nghị/Hội Thảo Quốc tế do VAST tổ chức;
Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Viện tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu về đào tạo NCS ngành CNTT trong cả nước với hiện tại đang đào tạo gần 90 NCS.  Năm 2017, 15 NCS đã hoàn thành bảo vệ cấp cơ sở và cấp Học viện. Xây dựng chương trình đào tạo cao học và tiến sĩ cho các ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Tự động hóa & Điều khiển và Toán ứng dụng cho Khoa CNTT&TT của Học viện Khoa học Công nghệ. Mở mới mã ngành Hệ thống thông tin trình độ Thạc sỹ tại Học viện;
Về công tác xây dựng Đảng. Năm 2017, Đảng ủy Viện CNTT đã tạo điều kiện cho đảng viên, các quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành đảng viên mới, các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Đảng ủy Viện CNTT luôn chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng các cấp đến từng đảng viên và cán bộ, viên chức trong Viện. Về công tác tổ chức cán bộ: Đảng Ủy đã tổ chức Đại hội các chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 và chỉ đạo thực hiện xây dựng quy hoạch đảng uỷ, chi uỷ giai đoạn 2020-2025. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm: Đảng ủy và các Chi ủy thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát theo nội dung, yêu cầu và đã báo cáo về Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam. Qua kiểm tra và báo cáo của các chi bộ cho thấy nề nếp sinh hoạt và công tác xây dựng Đảng đều thực hiện tốt, thực hiện nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng. Đồng thời, Đảng ủy đã tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra giám sát của Thường vụ Đảng ủy VAST và tiếp thu các góp ý liên quan tới thủ tục quản lý, đăng ký đảng viên trong đảng bộ. Năm 2017, Đảng ủy đã giới thiệu 5 quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 02 đồng chí đảng viên mới; làm thủ tục tiếp nhận 1 đảng viên mới chuyển đảng trong đợt thi viên chức nâng tổng số đảng viên trong toàn Viện lên 31 đồng chí. Đảng bộ cũng luôn quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên. Một số đồng chí đảng viên khác tham gia Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn hoặc trực tiếp làm Tổ trưởng Công đoàn hoạt động nhiệt tình, hiệu quả.
Tổng kết lại chặng đường đã qua của năm 2017, được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời với kế hoạch, hướng dẫn cụ thể của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Nghị Quyết của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được kế thừa truyền thống và uy tín lâu năm của Viện CNTT một đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, triển khai ứng dụng CNTT kết hợp với sức trẻ dồi dào của các cán bộ khoa học trong tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, tập thể cán bộ Viện CNTT đã đạt được nhưng thành tựu đáng ghi nhận vượt qua nhiều khó khăn thực tại.
  Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 Đảng ủy Viện CNTT sẽ tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ KHCN của Viện: các đề tài, nhiệm vụ, hợp đồng, đào tạo đặc biệt là các đề tài cấp nhà nước đang tiến hành..; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ  Phòng TNTĐ Công nghệ mạng và Đa phương tiện và tiến hành cấu trúc lại tổ chức của PTNTĐ; Định hướng mang tính chiến lược cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, triển khai ứng dụng có kết nối với thị trường KHCN, các cơ quan trung ương và doanh nghiệp để góp phần vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của đất nước thông qua các nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trên qui mô quốc gia, xứng đáng với vị thế đầu tàu R&D trong bối cảnh CMCN 4.0; Tham gia chủ trì quản lý và xây dựng chương trình đào tạo của Khoa CNTT và Viễn thông của Học viện KHCN Việt Nam đã được thành lập; Đẩy mạnh phương án tự chủ của Viện đã được lãnh đạo VAST phê duyệt cũng như quá trình tinh giản biên chế một cách thực chất theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII và nghị quyết của Chính phủ; Đẩy mạnh phong trào thi đua mọi mặt công tác do Viện  phát động. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Viện Hàn lâm; Tăng cường bồi dưỡng về lý luận chính trị và quản lý nhà nước cho cán bộ làm công tác lãnh đạo quản lý , cử cán bộ đủ điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý và các đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ Viện đối với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và tổ chức phụ nữ, phân công các Đảng uỷ viên trực tiếp phụ trách các tổ chức này. Đối với Chi đoàn thanh niên, Đảng ủy quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên thanh niên và đội ngũ cán bộ khoa học trẻ. Đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động khoa học của thanh niên nhằm động viên thanh niên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
 Trong hội nghị đã có rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các đảng viên để đảng ủy Viện ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Thắng thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Viện CNTT  cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đảng viên, khách mời tham dự, đồng thời khẳng định Đảng ủy Viện CNTT sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn Viện nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Tăng cường vai trò giám sát đánh giá hiệu quả làm việc và ý thức kỷ luật lao động của các đảng viên nói chung, đặc biệt là các đồng chí đảm nhiệm vị trí quản lý dựa trên các tiêu chí cụ thể có tính định lượng như công bố quốc tế, doanh số các đề tài, hợp đồng – dự án KHCN đưa về cho Viện và ưu tiên những nhiệm vụ có tính lan tỏa tới cộng đồng, xã hội.