• Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Ảnh 2
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đoàn thể

Đại hội Công đoàn Viện Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2017-2022

17/08/2017
   Ngày 16/08/2017, Viện Công nghệ Thông tin long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam, TS. Nguyễn Trường Thắng Bí thư đảng bộ, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin; PGS.TS. Lương Chi Mai chủ tịch hội đồng khoa học cùng toàn thể công đoàn viên của Viện.
Toàn cảnh Đại hội
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Công, Chủ tịch Công đoàn Viện CNTT đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022:
Công đoàn viện CNTT có 135 công đoàn viên. Hàng năm, Công đoàn đã phối hơp với chính quyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan thông qua bản tin và hệ thống thư điện tử. Ngoài ra, các công đoàn viên cũng tích cực chủ động tìm hiểu các chủ trương, chính sách, phong trào do Tổng liên đoàn lao động phát động như” Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ hiệu quả”, xây dựng cơ quan văn hóa , người CBVC “ Trung thành -  Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”…Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Công đoàn viện CNTT kết hợp với Đảng Ủy, Ban lãnh đạo viện và Đoàn thanh niên đã tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện..và có tác động lớn tới mỗi công đoàn viên. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện để bảo đảm quyền lợi, chế độ chính sách đối với các công đoàn viên; đảm bảo sự công bằng và tích cực góp phần cải thiện đời sống, chăm lo lợi ích chính đáng của công đoàn viên. Hàng năm, công đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia phục vụ các ngày lễ kỷ niệm lớn của Viện, nhiệt tình và tích cực trong các phong trào văn hóa thể thao, văn nghệ quần chúng do Công đoàn cấp trên phát động; hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động quyên góp ủng hộ, hoạt động từ thiện…
Đ/c Nguyễn Thế Công, Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo
Về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tất cả các công đoàn viên đều tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan là nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và đào tạo. Cụ thể là các công đoàn viên đã chủ trì nhiều đề tài Nafosted, đề tài cấp Viện HL Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đề tài cấp cơ sở và đề tài cấp cơ sở chọn lọc; các đề tài đều đã được nghiệm thu đạt loại khá và xuất sắc.  Tích cực tham gia các dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với các Bộ, ngành, các Tỉnh/ thành phố…và triển khai các đề tài thuộc dự án “phòng thí nghiệm trọng điểm mạng và đa phương tiện”; các dự án quốc tế như gia công phần mềm, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế để tăng cường tiềm lực của Viện về mọi mặt.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, để ghi nhận công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Viện CNTT, Viện CNTT đã được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN về thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2014, 2015, 2016, Công đoàn Viện đã có 03 công đoàn viên được ghi nhận là công đoàn viên xuất sắc.
Về phương hướng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022: Công đoàn viện CNTT  kết hợp cùng chính quyền tìm ra các hướng hoạt động nhằm cải thiện đời sống của công đoàn viên, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phấn đấu đạt 100% công đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đoàn viên công đoàn xuất sắc, 100% tổ công đoàn xuất sắc, 100% cán bộ nữ đạt danh hiệu “ giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phấn đấu Công đoàn cơ sở viện CNTT hàng năm đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh suất sắc được Công đoàn Viên chức tặng bằng khen.
Viện trưởng TS. Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam, đánh giá cao sự nỗ lực của BCH Công đoàn viện CNTT trong nhiệm kỳ 2012-2017, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công đoàn Viện Hàn Lâm KH&CNVN sẽ tạo mọi điều kiện để BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới 2017-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Công đoàn viện CNTT ngày càng vững mạnh.
Đ/c Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện HLKH&CNVN phát biểu
Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2017-2022, đây là những công đoàn viên được Đại hội tin tưởng, có tâm huyết và năng lực tham gia nhiệt tình trong các hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới:
1.     Nguyễn Thế Công
2.     Lại Quốc Anh
3.     Trịnh Hiền Anh
4.     Lê Thị Thùy Giang
5.     Nguyễn Đăng Chung
Đồng thời, đây sẽ là những đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
BCH Công đoàn Viện CNTT ra mắt Đại hội