• Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đào tạo, hợp tác

VNNIC, PTIT và IOIT ký biên bản thỏa thuận hợp tác

14/06/2016
Ngày 08/01/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam và Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cùng ký thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, triển khai thử nghiệm và đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet.
 Với mục đích tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thử nghiệm đánh giá các kết quả nghiên cứu lý thuyết trên mạng lưới thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và Internet nhằm phát huy sức mạnh liên kết trong công tác giáo dục, công tác nghiên cứu, gắn việc giảng dạy, nghiên cứu trên lý thuyết với thực tiễn, Trung tâm Internet Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Viện Công nghệ thông tin đã tiến hành trao đổi để đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác chung trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ba đơn vị. Các hoạt động hợp tác cụ thể được đưa vào thỏa thuận hợp tác giữa ba bên bao gồm: phối hợp thúc đẩy liên kết nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn bảo mật thông tin; phối hợp trong công tác nghiên cứu, ứng dụng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thực tế trên mạng Internet; đưa vào ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn thiết thực; xây dựng kế hoạch và nhân lực, tận dụng thế mạnh của mỗi bên về liên kết trong và ngoài nước để phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế về công nghệ thông tin, Internet, làm diễn đàn trao đổi chuyên sâu về Internet, công nghệ thông tin nhằm mục đích phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và các cán bộ khoa học của các Bên và ở Việt Nam
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Việc liên kết, hợp tác giữa ba đơn vị: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam và Viện Công nghệ thông tin – Thuộc Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam thông qua thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác hôm nay sẽ là sự gắn kết, bổ sung hài hòa thế mạnh của mỗi bên để nâng cao hiệu quả, vị thế công tác của các đơn vị. Thông qua những hoạt động hợp tác, ba đơn vị sẽ cùng phát huy được các thế mạnh của mình, không chỉ là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn là sự kiểm nghiệm, đánh giá các kết quả nghiên cứu trên môi trường thực tế, đem lại hiệu quả trong công tác nghiên cứu phát triển trong môi trường CNTT, Internet tại Việt Nam. Sự kiện này, khẳng định sự gắn kết lâu dài giữa Bộ TTTT và Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam.”

Một số hình ảnh tại lễ ký:

:

Ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, phát biểu tại lễ ký

Bộ trưởng và đại diện các cơ quan ban ngành chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VNNIC, PTIT và IOIT

Nguồn: vnnic.vn