• Ảnh 1
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo @ XX
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đề tài NAFOSTED
102.05-2013.34
Tên đề tài Nghiên cứu và ứng dụng đại số gia tử vào việc giải một số bài toán đang được quan tâm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điều khiển học
Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Cát Hồ
Thời gian thực hiện 2014 ~ 2016
Kết quả đạt được
-          Đưa ra khái niệm mới về tính giải nghĩa được của các hệ mờ dựa trên luật ngôn ngữ dựa trên ánh xạ giải nghĩa và các ràng buộc giải nghĩa được dựa trên các tính chất cốt yếu của các từ ngôn ngữ trong miền của biến ngôn ngữ, và do đó dựa trên ngữ nghĩa thứ tự của đại số gia tử. Nghiên cứu và xây dựng phương pháp thiết kế tối ưu hóa các hệ mờ dựa trên luật ngôn ngữ có tính giải nghĩa được sử dụng tập mờ tam giác dựa trên việc áp dụng các giải thuật tiến hóa tối ưu đa mục tiêu. Chứng minh bằng thực nghiệm mô phỏng máy tính và bằng phương pháp so sánh thống kê đối với hai nhóm dữ liệu của bài toán hồi quy, một gồm 6 bài toán và một gồm 9 bài toán, để chứng tỏ hiệu quả vượt trội (outperform) của phương pháp đề xuất.
-          Nghiên cứu phát triển ĐSGT mở rộng để mô phỏng lõi ngữ nghĩa của từ ngôn ngữ và ứng dụng trong sinh tập mờ hình thang để giải các bài toán phân lớp và hồi quy một cách hiệu quả hơn.
-          Ứng dụng phương pháp luận ĐSGT giải bài toán điều khiển điện áp trong hệ thống phát điện bằng sức gió, trong các bài toán điều khiển động cơ một chiều, dự báo chuỗi thời gian mờ…
-          Phát triển phương pháp luận ĐSGT trong việc phát hiện luật kết hợp, một lớp bài toán mới đối với cách tiếp cận ĐSGT.