• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội chợ Techmart 2016
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đề tài cơ sở
CS’14.12
Tên đề tài Ứng dụng mô hình MVC và Entity Framework trong xây dựng hệ thống quản lý quy trình sản xuất đồ gỗ
Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Gia Đăng
Thời gian thực hiện 2014 ~ 2014
Mục tiêu
-          Tìm hiểu các tính năng mới trong ASP.Net MVC 5, cách thức xây dựng các API service.
-           Tìm hiểu và phân tích các công đoạn trong quy trình sản xuất nói chung, quy trình sản xuất đồ gỗ nói riêng. Mô hình hóa, xây dựng một HTTT đạt các mục tiêu:
o    Quản lý thống nhất tất cả các khâu liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm đồ gỗ.
o   Chuẩn hoá và tin học hoá các nghiệp vụ và các công đoạn của quy trình sản xuất đồ gỗ, từ giai đoạn chuẩn bị sản xuất cho đến khi hoàn thành một lệnh sản xuất.
o   Xây dựng kho dữ liệu điện tử đã được chuẩn hóa về mẫu sảm phẩm, định mức nguyên vật liệu, công thợ, công cụ sản xuất và các chi phí liên quan, quản lý nhập/xuất nguyên vật liệu, quản lý lịch phân công và quá trình triển khai thực hiện, giám sát trong sản xuất ra một lô hàng theo một mẫu sản phẩm nào đó.
o   Quản lý chặt chẽ các tiêu chí liên quan đến định lượng nguyên vật liệu, nhân công, công cụ sản xuất,…. hỗ trợ công tác chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất và tính toán giá thành sản phẩm đầu ra.
o   Cung cấp các loại thông tin kết xuất về quản lý quy trình sản xuất theo yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn một cách thuận tiện, chính xác, đầy đủ và kịp thời. 
Kết quả đạt được
-          Xây dựng được chương trình thử nghiệm “Quản lý quy trình sản xuất đồ gỗ” trên môi trường Web (ứng dụng ASP.Net MVC 5).
-          Các bài báo khoa học:
  01 bài báo khoa học đã được chấp nhận đăng tại Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên.