• Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Ảnh 2
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đề tài cơ sở
CS’14.10
Tên đề tài Nghiên cứu triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo chất lượng mạng và dịch vụ trên nền điện toán đám mây và các thiết bị di động
Chủ nhiệm ThS. Trần Đức Thắng
Thời gian thực hiện 2014 ~ 2014
Mục tiêu
Kết quả đạt được
-          Báo cáo khoa học: Trần Đức Thắng, Lý Thành Trung, Nguyễn Hoàng Trung, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thế Vinh, Hoàng Đắc Thắng, Hệ thống giám sát mạng và các dịch vụ khai thác trên mạng và điện toán đám mây - NMSI, Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII. “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông”.
-          Hệ thống giám sát cảnh báo NMSI là sản phẩm của đề tài CS’14.10 được xây dựng dựa trên kết quả đi sâu nghiên cứu tích hợp các công nghệ  giám sát chất lượng và các ứng dụng trên nền mã nguồn mở. Hệ thống NMSI cung cấp khả năng:
o   Giám sát liên tục theo thời gian thực về tính sẵn sàng, năng lực phục vụ, dung lượng tài nguyên cùng chất lượng dịch vụ đang hoạt động trên mạng, trên đám mây.
o   Thống kê hiệu quả khai thác mạng và dịch vụ, cung cấp tra cứu theo từng thời điểm.
o   Thống kê và phân tích các sự kiện, tự động đưa ra các cảnh báo cho các đối tượng yêu cầu từ các phần tử (bao gồm cả tài nguyên và dịch vụ) được giám sát.
o   Giải pháp mở: hệ thống NMSI có kiến trúc mở, có khả năng mở rộng và tích hợp với các thành phần khác nhau khi người sử dụng yêu cầu.