• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đề tài cơ sở chọn lọc
CSCL’12.04
Tên đề tài Ứng dụng lý thuyết gia tử trong bài toán dự báo
Chủ nhiệm ThS. Đỗ Nam Tiến
Thời gian thực hiện 2012 ~ 2012
Mục tiêu
-          Nội dung nghiên cứu đề tài mục đích tập trung nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đại số gia tử vào bài toán dự báo.
-          Đề tài định hướng nghiên cứu một số phương pháp dự báo đã và đang được sử dụng trên thế giới. Qua quá trình này, nhóm nhận thấy việc ứng dụng lý thuyết vào bài toán dự báo là hoàn toàn khả thi. Từ đó, nhóm đã xây dựng đề xuất một thuật toán dự báo dựa trên đại số gia tử, thuật toán này được nghiên cứu, thử nghiệm và so sánh kết quả đạt được với một số thuật toán dự báo mờ đã được nghiên cứu. Kết quả của việc so sánh cho thấy thuật toán cũng đã đáp ứng được một số yêu cầu của việc dự báo ví dụ như độ chính xác, thời gian chạy,…
Kết quả đạt được
-          Thuật toán mới được nghiên cứu nên việc thử nghiệm vẫn còn hạn chế, nhóm đã chọn dữ liệu tuyển sinh của đại học Alabama tại Hoa Kì để thử nghiệm, dữ liệu này được chọn là do hầu hết các thuật toán dự báo mờ đã được nghiên cứu đều sử dụng dữ liệu này để thử nghiệm và so sánh kết quả với phương pháp khác. Tuy nhiên, đây là dữ liệu của nước ngoài vì thế thuật toán cần thử nghiệm thêm với các dữ liệu thực tế trong nước, để từ đó có thể nghiên cứu sâu hơn để giải quyết các bài toán dự báo điển hình tại nước ta như: Dự báo các chỉ số kinh tế, dự báo thời tiết,…