• Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Ảnh 1
 • Ảnh 2
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • NCS. Đào Văn Thành
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đề tài cấp nhà nước
TN3/C07
Tên đề tài Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ đa phương tiện và giám sát các thông số môi trường sản xuất trên nền mạng viễn thông WiMAX tại khu vực Tây Nguyên
Chủ nhiệm PGS. TS. Thái Quang Vinh
Thời gian thực hiện 2012 ~ 2015
Kết quả đạt được
-          Đã hoàn thành triển khai thử nghiệm hệ thống và cung cấp các dịch vụ đa phương tiện và giám sát môi trường  trong phạm vi khu vực phủ sóng 8-10 km2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột.
-          Đã hoàn thành thử nghiệm các dịch vụ internet không dây WIMAX/WIFI, dịch vụ thông tin vị trí LBS, dịch vụ Camera giám sát, hội nghị truyền hình và dịch vụ  giám sát môi trường đất, khí, nước qua mạng WIMAX ở TP Buôn Ma Thuột.
-          Đã hoàn thành tích hợp toàn bộ hệ thống, hiệu chỉnh và thử nghiệm cung cấp các dịch vụ internet không dây WIMAX/Wifi, dịch vụ camera giám sát, dịch vụ hội nghị truyền hình, dịch vụ thông tin vị trí LBS và dịch vụ giám sát môi trường đất, khí, nước tại TP Buôn Ma Thuột.
-          Đã được chấp nhận đơn Sở hữu trí tuệ cho 02 giải pháp hữu ích.
-          Đã hoàn thiện tài liệu Video Clip giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của đề tài .
-          Đã hoàn thành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở.
-          Có 08 công bố khoa học ở các tạp chí và kỷ yếu hội nghị quốc gia.
-          Tham gia đào tạo 01 Thạc sỹ ngành Điện tử Viễn thông và 06 Thạc sỹ ngành CNTT&TT.
-          Chuẩn bị nghiệm thu cấp Nhà nước trong tháng 4/2015.