• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Ảnh 2
 • Ảnh 1
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đề tài cấp nhà nước
không có mã
Tên đề tài Đề tài nghị định thư với Hàn Quốc: Hợp tác nghiên cứu về điều khiển rô bốt và thị giác máy
Chủ nhiệm PGS.TSKH. Phạm Thượng Cát
Thời gian thực hiện 2011 ~ 2012
Kết quả đạt được
-         Nghiên cứu phát triển các phương pháp điều khiển bền vững sử dụng thị giác cho rô bốt khi có nhiều bất định trong hệ thống.
-         Nghiên cứu phát triển các phương pháp xử lý ảnh song song thời  gian thực trên cơ sở mạng nơ ron tế bào.
-         Nghiên cứu phát triển phương pháp thiết kế quỹ đạo, điều khiển xe tự hành tránh vật cản tiếp cận mục tiêu.
-         Nghiên cứu phát triển các phương pháp điều khiển rô bốt tự hành có  thị giác nhận dạng và định vị Pallet.
-         Phối hợp với Đại học Pusan Hàn quốc tích hợp camera CNN với xe nâng hạ tự động AMS forklift và lập trình thực  hiện  điều khiển xe nâng hạ  xắp xếp Pallet trên cơ sở thông tin thị giác.
-         Tích hợp mô hình hệ servo thị giác Pan-Tilt-Camera xử lý ảnh thời gian thực phục  vụ cho nghiên cứu và đào tạo.
-         Tham gia đào tạo 3 NCS triển khai các nghiên cứu liên quan đến các nội dung của nhiệm vụ trong đó có 01 NCS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.
-         Tham gia Hội nghị toàn quốc lần thứ 1 về Điều khiển và Tự động hóa  tại Hà Nội.
-         Công bố 8  bài báo ở các kỷ yếu Hội nghị khoa học, tạp chí quốc gia và quốc tế.