• Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Thông báo Viện Công nghệ thông tin

Văn bản, quy định do Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ban hành.

07/03/2019
 
Quyết định số 1970/QĐ-VHL Ngày 8/11/2018: Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xem thêm phụ lục của quyết định
Công văn 2356/KHTC, ngày 07/11/2018, Bố cục lại mẫu Kế hoạch triển khai đề tài trong các quy định quản lý các đề tài cấp Viện Hàn lâm
Quyết định số 1786/QĐ-VHL, Ngày 10/10/2018, Ban hành kèm theo QĐ này Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN độc lập cấp Viện HLKHCNVN
Quyết định số 1779/QĐ-VHL Ngày 8/10/2018, Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu
Quyết định số 1777/QĐ-VHL, Ngày 08/10/2018, Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ KH trẻ. Phụ lục 
Quyết định số: QĐ1776/VHL Ngày 08/10/2018  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP của Viện HLKHCNVN
Công văn 1882/KHTC, Ngày 07/09/2018 Ban hành quy định mới trong quản lý các đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm.
Quyết định số 1617/QĐ-VHL, Ngày 10/09/2018, Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giải thưởng Trần Đại Nghĩa
Quyết định số 1548/QĐ-VHL Ngày 28/08/2018, Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện. Phụ lục quyết định 1548
QĐ1349/VHL Ngày 16/07/2018, Ban hành kèm theo  QĐ ngày Quy chế xét tặng kỷ niệm chương của Viện HLKHCNVN 
QĐ1348/VHL Ngày 16/07/2018, Ban hành kèm theo QĐ này Quy chế xét khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài của Viện HLKHCNVN
QĐ1347/VHL Ngày 16/07/2018, Ban hành kèm theo QĐ này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện HLKHCNVN
QĐ1346/VHL Nngày 16/07/2018  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện HLKHCNVN
QĐ 298/QĐ-VHL, Ngày 02-03-2018  Ban hành quy định tạm thời quản lý các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
QĐ 2756 QĐVHL Ngày 25/12/2017: Ban hành Quy chế tạm thời quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2018.
Phụ lục kèm theo: download tại đây
CV2648/VHL-KHTC ngày 29/12/2017: Về việc xây dựng Hồ sơ hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học cho các nghiên cứu viên cao cấp năm 2018
QĐ 2762 QĐ-VHL Ngày 25/12/2017: Phê duyệt danh mục hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2018
Quyết định số 2286/QĐ-VHL Ngày 1/11/2017 Ban hành Quy định phân cấp quản lý đoàn ra, đoàn vào của Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ2316/QĐVHL ngày 7/11/2017, Ban hành Quy định Quản lý đề tài Khoa học và công nghệ độc lập cấp VHLKHCNVN dành cho cán bộ trẻ. Mẫu phụ lục
 
QĐ số 01/QĐ-VHL, ngày 19/2/2013:  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
QĐ số 02/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban huy chế làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN
QĐ số 03/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 04/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viện chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 05/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 06/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 07/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 08/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 09/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 284/ QĐ-VHL ngày 13/3/2015: Quy chế Thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm KH&CNVN (Thay thế QĐ số 10/QĐ-VHL ngày 19/2/2013)
QĐ số 11/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 Ban hành: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp
QĐ số 12/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 Ban hành: Quy chế xét khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài
QĐ số 13/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 Ban hành: Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương
QĐ số 1212 QĐ/VHL ngày 12/8/2014 Ban hành: Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Thay cho QĐ số 14/QĐ-VHL ngày 19/02/2013)
QĐ số 1524/QĐ-VHL ngày 11/9/2015 Ban hành: Quy chế tổ chức và hoạt động của các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm (Thay thế QĐ số 15/QĐ-VHL ngày 19/02/2013)
QĐ số 16/QĐ-VHL ngày 19/2/2013 : Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 17/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định về hợp tác quốc tế của Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 18/QĐ-VHL ngày 19/2/2013 : Quy định chức năng và nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - cán bộ
QĐ số 20/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính
QĐ số 21/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
QĐ số 22/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế
QĐ số 23/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng và nhiện vụ của Ban Kiểm tra
QĐ số 28/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 255/QĐ-VHL ngày 26/2/2013: Quy chế Tổ chức và hoạt động đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên