• NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo @ XX
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Ảnh 2
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đào tạo, hợp tác

Lớp tập huấn sử dụng Hệ thống phân tích thực trạng dự báo xu hướng phát triển công nghệ từ nguồn dữ liệu sáng chế và phi sáng chế

02/10/2019
Sáng ngày 02/10/2019, tại Hội trường Viện Công nghệ thông tin đã diễn ra buổi tập huấn sử dụng Hệ thống phân tích thực trạng và dự báo xu hướng phát triển công nghệ từ nguồn dữ liệu sáng chế và phi sáng chế. Buổi tập huấn này nằm trong khuôn khổ nội dung dự án ký kết giữa Viện Cộng nghệ thông tin và Cục sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Buổi đào tạo được tổ chức tại Hà nội lần này dành cho các đối tượng người sử dụng là chuyên viên của Cục Sở hữu trí tuệ cũng như cán bộ của một số cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp.
Tại các nước phát triển trên thế giới hiện nay, việc khai thác thông tin sở hữu trí tuệ đã trở thành một nhu cầu thường xuyên, thiết yếu trong các hoạt động nghiên cứu, triển khai, kinh doanh cũng như quản lý. Việc khai thác, sử dụng các thông tin về sở hữu trí tuệ nói chung và sáng chế nói riêng tại các nước này đã đạt đến một trình độ rất cao nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin. 

Tại Việt Nam, với chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ của nhà nước, ngày càng nhiều doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào hoạt động nghiên cứu phát triển. Cùng với sự phát triển đó là nhu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin về sở hữu trí tuệ, bao gồm cả thông tin về sáng chế lẫn phi sáng chế ngày càng tăng. Tuy nhiên hoạt động này hiện đang gặp khó khăn ở việc khó tiếp cận nguồn dữ liệu, thiếu kỹ năng khai thác, cũng như thiếu các công cụ công nghệ thông tin hiệu quả để khai thác, phân tích thông tin.

Với mục tiêu nhằm xây dựng công cụ thu thập dữ liệu, biên tập, quản lý dữ liệu từ một số nguồn dữ liệu sáng chế và phi sáng chế ở Việt Nam và trên thế giới; xây dựng các công cụ tra cứu tìm kiếm dữ liệu, bao gồm tìm kiếm toàn văn và tìm kiếm nâng cao. Từ đó xây dựng được một phần mềm phân tích thực trạng, hỗ trợ dự báo xu hướng phát triển công nghệ từ nguồn dữ liệu sáng chế và phi sáng chế. Đồng thời sử dụng phần mềm đã xây dựng nhằm đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng phát triển của một số công nghệ của một số doanh nghiệp cụ thể.

Hệ thống phân tích thực trạng, dự báo xu hướng phát triển công nghệ từ nguồn dữ liệu sáng chế và phi sáng chế do Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng và phát triển có khả năng thu thập dữ liệu sáng chế và phi sáng chế; trên cơ sở đó xây dựng hệ thống phân tích và dự báo xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới và ở Việt Nam, hỗ trợ người dùng khai thác thông tin về công nghệ một cách nhanh chóng và chính xác.
Hệ thống có giao diện đẹp mắt, thân thiện, dễ sử dụng, đơn giản hóa các thao tác nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các chức năng, yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn. Hệ thống bao gồm những chức năng chính sau:
 • Tìm kiếm và phân tích sáng chế
 • So sánh sáng chế tương đồng
 • Xác định đối thủ cạnh tranh
 • Xác định vi phạm sáng chế
 • Cơ hội sử dụng sáng chế miễn phí
 • Sáng chế nổi bật
 • Cảnh báo sáng chế mới
 •  Phân tích thông tin trích dẫn sáng chế
 • Phân tích tài liệu phi sáng chế
 • Quản lý người dùng 
Từ kết quả đạt được là phần mềm và phương pháp thu thập, phân tích thực trạng, hỗ trợ dự báo xu hướng phát triển công nghệ từ nguồn dữ liệu sáng chế và phi sáng chế hy vọng sẽ mang lại hiệu quả mong muốn, giúp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, khai thác thông tin sáng chế của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ở Việt Nam./.
Một vài giao diện của phần mềm